Στεγανοποίηση ταράτσαςΣτεγανοποίηση ταράτσας

Για να διαλέξουμε και να προτείνουμε το κατάλληλο σύστημα Στεγανοποίησης ταράτσας λαμβάνουμε υπόψη κυρίως τα παρακάτω :

Αν υπάρχουν κλίσεις στην ταράτσα (όταν βρέχει τα νερά φεύγουν στις υδρρροές ή λιμνάζουν επάνω στην επιφάνεια;)

-Τη χρήση που θα γίνεται επάνω στην επιφάνεια (απλή επίσκεψη ή χρήση της ταράτσας με τραπέζι και καρέκλες;)

-Αν υπάρχει ήδη παλαιά μόνωση και ο βαθμός προσβολής της από την υγρασία.

  • Αν υπάρχουν ευπαθή σημεία στην ταράτσα που χρίζουν ιδιαίτερης μελέτης και εφαρμογής ξεχωριστού στεγανωτικού υλικού.
  • Τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας ως προς την ένταση των συστολοδιαστολών που θα καταπονούν τη στεγανοποίηση, για την πρόταση ανάλογων ελαστομερών συστημάτων.
  • Η κατάσταση των στηθαίων και οι επισκευές που τυχόν θα χρειαστούν.
  • Η διατομή των υδρορροών για την ομαλή απορροή των υδάτων.

Ανάλογα με την περίπτωση η στεγανοποίηση της ταράτσας μπορεί να γίνει:

  • Με μεμβράνες επικόλλησης
  • Με μεμβράνες επάλειψης
  • Με διαφανείς μεμβράνες