Διάγνωση της υγρασίαςΔιάγνωση της υγρασίας

Αν το κτίριο σας έχει προσβληθεί από υγρασία, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε η Διάγνωση υγρασίας. Στη συνέχεια βρίσκουμε την προέλευση του προβλήματος.

Η σωστή διάγνωση του τύπου υγρασίας, είναι απαραίτητη για την αποφυγή λαθών. Έτσι αποφεύγουμε άσκοπες χρεώσεις, για την αντιμετώπιση της υγρασίας.

Στην monotiki.net μια τυπική διάγνωση του τύπου υγρασίας ενός κτιρίου περιλαμβάνει:

  • Ανίχνευση υγρασίας στα δομικά στοιχεία του κτιρίου, με την εφαρμογή θερμογραφικού ελέγχου με την χρήση θερμοκάμερας.
  • Έλεγχος επιφανειακής υγρασίας.
  • Δειγματοληψία και μετρήσεις υγρασίας, (λήψη δειγμάτων οικοδομικού υλικού), με σκοπό να εντοπιστεί το ακριβές ποσοστό υγρασίας στο βάθος των τοίχων του κτιρίου.
  • Μέτρηση ποσοστού και τύπου αλάτων στην τοιχοποιία.
  • Μέτρηση ηλεκτρικού δυναμικού στον τοίχο.
  • Μέτρηση σχετικής υγρασίας χώρου.
  • Μέτρηση pH τοίχου και σοβά.

Τεχνική έκθεση

Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης με παρουσίαση των προβλημάτων και των λύσεων, που προτείνονται για κάθε ένα από αυτά .Όλες οι μετρήσεις που πραγματοποιούνται γίνονται με βάση τον  κανονισμό για τις μετρήσεις υγρασίας.

Διάγνωση της υγρασίαςΣτην περίπτωση όπου παρατηρηθούν άλλες αιτίες υγρασίας, όπως για παράδειγμα ένας σπασμένος σωλήνας νερού, ή ο λανθασμένος αερισμός του χώρου, ή η παρουσία νερού από πλευρικές διεισδύσεις, τότε η monotoki.net θα σας τις υποδείξει και θα προτείνει λύσεις.

Ανάλυση της υγρασίας

Η ανάλυση της υγρασίας των τοίχων, καθορίζει τη βάση των μέτρων ανακαίνισης που θα πρέπει να ληφθούν. Στην πορεία της αντιμετώπισης (π.χ. η αντικατάσταση του παλαιού και φθαρμένου σοβά) υλοποιούνται οι μετρήσεις που θα μας δώσουν την πηγή του προβλήματος.

Η επένδυση ενός χρηματικού ποσού στην επιστημονική διάγνωση υγρασίας, μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα που θα τα χάνατε σε ημίμετρα και άστοχες επεμβάσεις.