Θερμογραφικός έλεγχος-ΘερμογραφίαΘερμογραφικός έλεγχος

Η μέθοδος του θερμογραφικού ελέγχου  είναι εξαιρετικά συγκεκριμένη. Χρειαζόμαστε διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού χώρου (φυσική ή εξαναγκασμένη), και όσο το δυνατόν πιο σταθερές συνθήκες μεταφοράς της ροής θερμότητας.

Εξασφαλίζοντας ή δημιουργώντας αυτές τις συνθήκες, μπορούμε να υπολογίσουμε την απόδοση της μόνωσης ενός τοίχου ή δώματος. Υπολογίζουμε τη ροή θερμότητας μεταξύ του εσωτερικού ενός δωματίου και της εσωτερικής επιφάνειας του τοίχου ή του δώματος. Σε σταθερές συνθήκες μεταφοράς θερμότητας, η θερμότητα που ρέει προς τον τοίχο, ρέει και διαμέσου του τοίχου.

Θερμογραφία

Αυτό που κάνει η θερμογραφία, είναι να λαμβάνει την ακτινοβολία που εκπέμπουν στο υπέρυθρο φάσμα όλα τα σώματα (μέσω μιας θερμοκάμερας). Στη συνέχεια τη μετατρέπει σε μια εικόνα με ψεύτικα χρώματα, έτσι ώστε να είναι αντιληπτή στο ανθρώπινο μάτι.

Η περαιτέρω ανάλυση των θερμικών εικόνων με ειδικά προγράμματα στον Η/Υ, μας επιτρέπει να έχουμε ακριβείς μετρήσεις θερμοκρασίας στα σημεία που μας ενδιαφέρουν έτσι ώστε να εντοπίζουμε προβλήματα που ήταν κρυμμένα ή να κάνουμε ενεργειακή αποτίμηση.